Ræven rask over isen
Akvatinte
20x20 cm
2018
Sold

10-grafik-h

Inga Vestergaard Sørensen / Studio Havlit  |  Middelfartgade 6 kld  |  2100 Copenhagen Ø  |  Denmark